UX design a prototypování

Polidštím cokoliv, bez ohledu na platformu nebo zařízení. Návrh bude uzpůsoben tak, aby se uživatelům dobře používal a vám vydělával. Navrhnu vám uživatelské rozhraní pro jakékoliv zařízení: desktop, tablet, mobilní telefon, chytrou televizi, VR, palubní počítač v automobilu a další.

První fáze

Poznání

Jsem pozorný posluchač, nasávám všechny podměty a hodně se ptám. Popovídáme si o vašich cílech a záměrech a zanalyzujeme dostupná data. Pochopím váš byznys, vyzpovídáme vaše aktuální i potenciální zákazníky, projdeme spolu váš brand, marketing i vize do budoucna. Kvalita mé práce do značné míry závisí na rozsáhlosti vstupních dat.

Rozhovory
Dotazníky
Očekávání
Analytika
Analýza konkurence
Hodnoty
Vize
heatmapy
Potřeby uživatelů
Uživatelské testování

 

Druhá fáze

Porozumění

Analyzuji získaná data, heatmapy a chování zákazníků. Vytvářím persony a mapuji jejich cesty s produktem. Navrhnu tu nejvhodnější strategii a následně dodám koncept konkrétního řešení.

Strategie
Persony
Informační architektura
Value Proposition
Uživatelské cesty
Obchodní modely
Zákaznické/uživatelské cesty

 

třetí fáze

Myšlenky

Buduji základní architekturu a vytvářím seznam funkcí, který by měl digitální produkt umět. Hledám návaznosti mezi jednotlivými prvky, které představují základ produktu. Tady začíná kreativní část. Přicházím s prvními nápady, skicuji reálné možnosti, a experimentujeme.

Brainstorming
Nápady
Skicování
Koncepty
Experimenty

 

čtvrtá fáze

Prototypování

Nyní už dáváme myšlence jasné obrysy. Na základě předchozích kroků začnu tvořit první prototypy, které otestujeme na vašich uživatelích. Jen tak totiž zjistíme, jestli je navrhovaná cesta správná. Měníme a zlepšujeme a je-li potřeba, měníme a zlepšujeme znovu.

Wireframe
Interaktivní prototyp
MVP
Uživatelské testování
Vyhodnocení
Iterace
Vydání
finále

Smysluplný výstup

Dohodnutý výstup (nejčastěji interaktivní prototyp) dostane do ruky designér, vývojář nebo jiný zainteresovaný člověk. Pokud jde o vizuální design, to je věc, se kterou vám mohu rovněž pomoci.

 

Ukázka části user-flow pro iPad aplikaci MyMight

Máte zájem o spolupráci?

Pojďme to probrat!